Zwyczaje ślubne

Osoby biorące ślub określane są niezależnie od wieku mianem pary młodej. Zazwyczaj ceremonii zaślubin towarzyszy uczta weselna następująca tuż po niej. Zawieraniu ślubu towarzyszą różnego typu zwyczaje, które są odmienne zależnie od kręgu kulturowego, z jakiego wywodzą się małżonkowie.

Obecnie w tradycji polskiej pojawiły się nowe zwyczaje, jak np. strojenie samochodu dowożącego parę młodych do kościoła czy urzędu stanu cywilnego, sesja fotograficzna pary małżeńskiej, a podczas uroczystości weselnej w kolejności:

* powitanie pary młodych chlebem i solą
* wypicie lampki szampana i stłuczenie ich na szczęście
* sprzątanie potłuczonego szkła jako symboliczne wejście w domowe obowiązki małżeńskie
* publiczne całowanie się, czemu towarzyszą okrzyki gości gorzko, gorzko przed spożyciem obiadu (często także po obiedzie)
* rozpoczęcie libacji alkoholowej z pierwszymi toastami za zdrowie czy pomyślność młodej pary
* krojenie tortu weselnego przez młodą parę
* oczepiny
(wikipedia)

Authors

Related posts

Top