Tag Archives: Strona

Technologia w eCommerce – książka od Divante

Autorzy zapraszają do udziału w procesie tworzenia pierwszej polskiej książki o technicznych aspektach handlu internetowego. Divante jest inicjatorem książki „Technologia w eCommerce”. Do grona autorów dołączyły także osoby spoza firmy – między innymi: Marcin Engelmann, Marek Stolarski, Przemek Federowicz, Michał Handl, Jan Lekszycki.…
Top