Tag Archives: Bundle

Virtualo wprowadza pierwsze Bundle do polskich ksi?garni

W czerwcu 2012 r. dystrybutor tre?ci cyfrowych Virtualo – wraz z Empikiem –  wprowadzi? do sprzeda?y w salonach tej sieci pierwsze w polskich ksi?garniach stacjonarnych tzw. bundle. Czym s? bundle? Bundle to pakiety sk?adaj?ce si? z ksi??ki drukowanej oraz ebooka o tym samym tytule.…
Top