Tag Archives: asno

Budynek PAST-y – 68 rocznica powstańczego zwycięstwa

W niedzielę 20 sierpnia minęło dokładnie 68 lat od zdobycia budynku PAST-y w trakcie Powstania Warszawskiego. Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna, będąca w 57 proc. własnością firmy Ericsson i w 43 proc. państwa polskiego nie mogła przewidzieć, że jej budynek stanie się strategiczny dla walk powstańczych w 1944 roku.…
Top