Wiadomości Branżowe Ślub i wesele

Angry Birds dla telewizorów Samsung Smart TV ? pierwsza interaktywna gra sterowana gestami

Firma Samsung Electronics og?osi?a globaln? dost?pno?? aplikacji Angry Birds w wersji dla telewizorów Samsung Smart TV. Gra opracowana przez fi?sk? firm? Rovio Entertainment, to jedna z najpopularniejszych aplikacji na ?wiecie na smartfony i

Firma Samsung Electronics og?osi?a globaln? dost?pno?? aplikacji Angry Birds w wersji dla telewizorów Samsung Smart TV. Gra opracowana przez fi?sk? firm? Rovio Entertainment, to jedna z najpopularniejszych aplikacji na ?wiecie na smartfony i tablety.

Dzi?ki zabawnym i barwnym postaciom oraz atrakcyjnej fabule, gra zdoby?a rzesze fanów na ca?ym ?wiecie. Od premiery w listopadzie 2009 roku wszystkie edycje aplikacji Angry Birds na ró?ne platformy sprz?towe zosta?y pobrane ponad miliard razy.

Zastosowanie technologii Samsung Motion Control pozwala u?ytkownikom po raz pierwszy zagra? w Angry Birds na du?ym ekranie telewizora i cieszy? si? wci?gaj?c?, interaktywn? rozgrywk?, kontrolowan? w ca?o?ci za pomoc? gestów r?k. W nowej wersji Angry Birds na telewizory Samsung Smart TV, u?ytkownicy mog? sterowa? gestami d?oni wszystkimi funkcjami gry, w tym naci?ganiem procy i kontrolowaniem specjalnych umiej?tno?ci ka?dej z postaci.

„Samsung Smart TV, pierwszy telewizor z najbardziej popularn? gr? na ?wiecie, wyznacza nowy standard rozgrywki sterowanej gestami — powiedzia? Kyungsik Kevin Lee, wiceprezes dzia?u Visual Display Business w Samsung Electronics. — Samsung planuje dalszy rozwój interaktywnych aplikacji, które zaoferuj? interesuj?c? rozrywk? u?ytkownikom Samsung Smart TV, gromadz?c przed ekranami telewizorów ca?e rodziny”.

Angry Birds to pierwsza gra dla telewizorów Smart TV sterowana gestami. W minionym roku Samsung ?ci?le wspó?pracowa? z fi?sk? firm? Rovio, aby zastosowa? swoj? zaawansowan? technologi? w grze Angry Birds dla telewizorów Samsung Smart TV. ?wiatowa premiera gry odb?dzie si? w lipcu, a aplikacj? b?dzie mo?na zainstalowa? w modelach Samsung 2012 Smart Interaction (serie ES7000 i ES8000) poprzez pobranie odpowiedniej aplikacji ze sklepu Samsung Apps.

Po oficjalnej premierze aplikacji, Samsung planuje oferowa? w modelu VOD (wideo na ??danie) animacje Angry Birds stworzone przez Rovio. Animacje te b?d? pocz?tkowo dost?pne tylko dla u?ytkowników telewizorów Samsung Smart TV.

A to już wiesz?  ZNAK z Headlines Porter Novelli

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy